Home » Over ons

Projectgroep Gilde Ridderkerk

Het doel van de stichting is het financieren, opzetten en uitvoeren van binnen de gemeente Ridderkerk bestemde sociaal georiënteerde projecten in het algemeen en die van Gilde Samenspraak en Gilde Coach4You in het bijzonder, alles in de ruimste zin van het woord..

cropped-logo2023small.png

Algemene informatie

We zijn statutair gevestigd te Ridderkerk. Opgericht: 23 december 2009.

Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24481142.

Onze bankrekening: NL 06 RABO 0135 7658 03.
Ook zijn we een ANBI-erkende stichting. Uw giften zijn aftrekbaar.
RSIN nummer 8217.30.794
De Stichting hanteert geen beloningssysteem.

Actieve vrijwilligers ontvangen €5,- per maand als onkostenvergoeding. Het bestuur ontvangt €10,- per maand, eveneens als onkostenvergoeding.
Het bestuur ontvangt, naast de genoemde onkostenvergoeding, geen andere vorm van beloning

Bestuur

Het bestuur wordt anno 2023 gevormd door:

Ineke van de Merwe Voorzitter
Ton Hulshoff Secretaris
Jan Dekker Penningmeester
Jim Kloos Bestuurslid

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarverslagen van het Gilde Ridderkerk, opgesplitst in Algemeen en financieel.

Algemeen

2018 Algemeen
2019 Algemeen
2020 Algemeen
2021 Algemeen Binnenkort

Financieel

2019 Financieel
2020 Algemeen

Beleid