Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk

Het doel van de stichting is het financieren, opzetten en uitvoeren van binnen de gemeente Ridderkerk bestemde sociaal georiënteerde projecten in het algemeen en die van Gilde Samenspraak en Gilde Coach4You in het bijzonder, alles in de ruimste zin van het woord.

Al onze projecten worden op de volgende pagina’s aan u voorgesteld.

We zijn statutair gevestigd te Ridderkerk. Opgericht: 23 december 2009.

Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24481142.
Onze bankrekening: NL 06 RABO 0135 7658 03.

Ook zijn we een ANBI-erkende stichting. Uw giften zijn aftrekbaar.
RSIN nummer 8217.30.794

De Stichting hanteert geen beloningssysteem.
Actieve vrijwilligers ontvangen €5,- per maand als onkostenvergoeding.
Het bestuur ontvangt €10,- per maand, eveneens als onkostenvergoeding.
Het bestuur ontvangt, naast de genoemde onkostenvergoeding, geen andere vorm van beloning

 

 
 

Ons kantoorardres:

Kamer C 303,
Koningsplein 5
2981 EA Ridderkerk
(via de hoofdingang van het gemeentehuis).

Het bestuur wordt, anno 2021 gevormd door:

Ineke van de Merwe Voorzitter
Jim Kloos Secretaris
Jan Dekker Penningmeester
Dick Havenaar Bestuurslid
   

Beleidsplan: