Taalcoachproject

Heeft u affiniteit met taal, bent u geïnteresseerd in andere culturen, heeft u een open houding en wilt u iets voor uw medemens betekenen voor ongeveer 2 uur per week? Kijk dan snel verder.

Taalcoach

Taalcoachproject

Het Taalcoachproject heeft als doelstelling anderstaligen en laaggeletterden te ondersteunen bij het leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal, zodat zij (beter) kunnen participeren in onze maatschappij. Om te voorkomen dat zij sociaal in een isolement geraken, bieden wij zowel één-op-één coaching als diverse groepsactiviteiten aan, waarbij het elkaar ontmoeten en opdoen van kennis en contacten een belangrijk aspect is.

Daarnaast wordt vanuit het Taalcoachproject deelgenomen aan andere taalactiviteiten in de gemeente Ridderkerk.

Aanmeldpunt

U kunt zich voor de verschillende activiteiten aanmelden bij het Taalpunt in de Bibliotheek. Dit kan op dinsdagmiddag van 13.00-15.00 uur in het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1. Een afspraak maken is niet nodig.

Het taalpunt verwijst u vervolgens door naar een van de volgende activiteiten;

Taalcafe

Dit vind iedere dinsdagmiddag plaats van 13.00 uur tot 15.00 uur, locatie: Gemeentehuis van Ridderkerk aan het Koningsplein 1. Aanmelden bij de infobalie van de Bibliotheek. Hier wordt op beginnersniveau met elkaar de Nederlandse taal gesproken, met als doel de Nederlandse taal te leren spreken. Er geldt hier een vrije inloop.

Samenspraak

Dit vindiedere maandagmiddag plaats van 12.30 uur tot 15.00 uur, locatie: Gemeentehuis van Ridderkerk aan het Koningsplein 1 (3de verdieping, kamer 301)  Hier wordt Nederlands voor gevorderden gesproken, Iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren spreken (schrijven) is welkom. Er geldt hier een vrije inloop.

To Taal

Dit vind iedere vrijdag plaats van 10.30 tot 12.00 uur, locatie:  Gemeentehuis van Ridderkerk aan het Koningsplein 1 (3de verdieping, kamer 301). Er geldt hier een verschijningsplicht. 

Inloopochtend alleen voor vrouwen

Dit vind iedere donderdag plaats tussen 9.30 uur en 12.00 uur, Locatie: Gemeentehuis van Ridderkerk aan het Koningsplein 1  (3de verdieping, kamer 301). Er geldt hier een vrije inloop. 

1 op 1 Taalcoaches

  1. Hier wordt een taalcoach gekoppeld aan een anderstalige om zodoende de Nederlandse taal beter te leren.  Inschrijving en koppeling van een Taalcoach en een anderstalige vindt alleen plaats op afspraak en verloopt via inschrijving bij de bibliotheek in het gemeentehuis. Zodra er een doorverwijzing via de Bibliotheek is, wordt er een afspraak gemaakt. Locatie Gemeentehuis aan het Koningsplein 1 (3de verdieping, kamer 303)
Bovengenoemde tijden gelden wekelijks. Tijdens de schoolvakanties zijn deze locaties gesloten.

"Beter Nederlands leren"

Nederlands is een moeilijke taal. Voor anderstaligen, die de taal aan het leren zijn en al dan niet bezig zijn met inburgeren, is het belangrijk de opgedane kennis in het dagelijkse leven te gebruiken. Dat valt niet mee. Ook voor mensen die het Nederlands eenmaal onder de knie hebben is het belangrijk de taal te blijven oefenen. Het Taalcoachproject probeert in deze een schakel te zijn. Deelname brengt voor de anderstalige of laaggeletterde geen kosten met zich mee.Spreekt het u aan om over alledaagse onderwerpen met anderstaligen te praten en hen te leren? Heeft u affiniteit met taal, bent u geïnteresseerd in andere culturen, heeft u een open houding en wilt u iets voor uw medemens betekenen? Samen iets bereiken is leuk en geeft voldoening, zowel voor de taalcoaches als de anderstaligen! Ervaring is niet nodig! Er worden regelmatig trainingen georganiseerd

Vrijwilligers nodig!

Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers.Hebben wij uw interesse gewekt om als taalcoach bij het Gilde aan de slag te gaan of wilt u nadere informatie? Dan kunt u via een van de onderstaande telefoonnummers contact opnemen. Ook is er wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties, in het gemeentehuis inloopspreekuur op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur (rechtervleugel, 3e etage, kamer C303). U bent van harte welkom!

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Corstanje of Barbara Janssen via het mailadres van het gilde