Welkom

Gilde Ridderkerk; voor mensen, door mensen.

 Voor interessant en verantwoordelijk vrijwilligerswerk bent u bij Gilde Ridderkerk aan het goede adres. Deze stichting bestaat uit vrijwilligers die met en voor elkaar werken. Gilde voert projecten uit op het gebied van taal, coaching, cultuur en ontmoeting.

 Wij bieden onze vrijwilligers een fijne werksfeer en ondersteuning, cursussen, workshops en intervisie waar dat nodig of gewenst is. Ook krijgen vrijwilligers een kleine onkostenvergoeding en invloed op de gang van zaken. Wij bieden alleen die activiteiten aan, waar we ook bekwame en gemotiveerde vrijwilligers voor hebben.

Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk

Het doel van de stichting is het financieren, opzetten en uitvoeren van binnen de gemeente Ridderkerk bestemde sociaal georiënteerde projecten in het algemeen en die van Gilde Samenspraak en Gilde Coach4You in het bijzonder, alles in de ruimste zin van het woord. 

Al onze projecten worden op de onderstaande pagina’s aan u voorgesteld.

Taalcoach één op één, bestemd voor anderstaligen.

Coach4You helpt kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken succesvol door de brugklas

Hier kunt u meer informatie vinden over CMC.

Het doel is elkaar over en weer beter te leren kennen en goede buren te zijn door onderlinge ontmoeting in de meest uiteenlopende vormen.

U wilt….

*beter Nederlands leren spreken?
*meer weten over de Nederlandse cultuur?
*meer contact met Nederlanders?
*betere kansen op werk??